WALDMANN LIGHTLINER

Visita del camió de Waldmann Lighting a Coeva Girona.

Presentació de la Normativa Bàsica d’il·luminació Industrial i Procés Industrial.
Màquina (aplicacions industrials) EN 1837.
Lloc de treball (control de qualitat, muntatge, etc.) EN 1464-1.

Showroom: simulació de llocs de treball amb diferents tipus de llum.

Possibilitat de portar material propi per fer proves.
Disponibilitat de material per emportar i realitzar proves a planta.